Version 8 ---- Copyright © 2008 - 2019  Horst Rupp